Tỉnh Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu nên có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Để phát huy tốt lợi thế đó, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. Đây là yếu tố rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân nâng cao được thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *