Vĩnh Long đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Một trong những giải pháp đáng chú ý là thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030. Với giải pháp này kỳ vọng thu hút nhiều nhà đầu tư đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *