UBND TX Bình Minh vừa tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, đoạn qua địa bàn xã Thuận An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *