Thực hiện khâu đột phá “Thu hút vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đạt tiêu chí đô thị loại II”, 5 năm qua, thành phố Vĩnh Long có nhiều đổi thay, thể hiện ở hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điểm vui chơi giải trí được xây dựng và mở rộng, phố xá thông thương, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *