Với sự phát triển công nghệ truyền thông mới, nền báo chí đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải đa dạng phương thức tác nghiệp của phóng viên, nhất là ứng dụng công nghệ số.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *