Để giảm sự gia tăng của bệnh lao và tiến đến loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh lao.Trong đó, phối hợp y tế công tư trong phát hiện quản lý bệnh lao đang được đẩy mạnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *