Nhận thức rõ tác dụng của cây xanh đối với môi trường sống, đặc biệt khi TP Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020 – Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tập trung quản lý chăm sóc công viên, cây xanh. Trong năm 2017 này, Công ty đầu tư trên 3 tỷ 260 triệu đồng để trồng, duy tu, và chăm sóc 8.207 cây xanh đô thị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *