Không chạy theo thành tích mà đi vào thực chất, sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2015, xã Tân Long H. Mang Thít tiếp tục đầu tư xây dựng CSHT thêm hoàn thiện, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Xã cũng đặc biệt quan tâm nâng chất tiêu chí sản xuất – thu nhập – hộ nghèo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *