Tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể, tạm dừng tổ chức các hoạt động như: Hội trại, Hội diễn văn nghệ, hội xuân…cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *