Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau ngày Bác mất, nhân dân nhiều địa phương trong cả nước ngoài treo ảnh Bác ở chỗ tôn nghiêm trong nhà còn lập bàn thờ và tổ chức cúng giỗ Bác hằng năm. Ở  Vĩnh Long, chính quyền, nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức báo công dâng Bác và lễ giỗ lần thứ 49 của Người. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *