Vào ngày này cách đây 73 năm một sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn cõi Nam Kỳ. Sau hơn 80 năm sống trong xích xiềng nô lệ, nhân dân Nam Kỳ đã vùng lên đoạt lấy chính quyền. Sử sách gọi sự kiện này là Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *