Sáng nay, Sở Y tế Vĩnh Long  tổ chức triển khai, quán triệt thông báo kết luận số 154 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *