Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, sáng nay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *