Vĩnh Long hiện có 151 HTX, trong đó chỉ có 128 HTX đủ điều kiện đánh giá xếp loại, kết quả có hơn 50% HTX được đánh giá xếp loại đạt khá – tốt. Số  HTX còn lại đạt trung bình – yếu kém.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *