Hai xã cù lao Thanh Bình và Quới Thiện, H. Vũng Liêm có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Vĩnh Long. Dù nhà vườn nơi đây có nhiều kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc  nhưng do hạn mặn năm nay diễn ra gay gắt làm nhiều vườn sầu riêng rụng lá, thậm chí chết cây, gây thiệt hại rất lớn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *