Theo VP thường trực BCH phòng chống thiên tai – TKCN tỉnh Vĩnh Long, hiện nay độ mặn xâm nhập các sông trên địa bàn tỉnh trong kỳ triều cường rằm tháng 12 ÂL được quan trắc tại các trạm đo từ 0,1 đến 3,4 phần ngàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *