Vào mùa mưa, việc bảo đảm an toàn giao thông tại các bến phà, bến đò đưa khách ngang sông là quan trọng. Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *