Thành phố Vĩnh Long có hệ thống cây xanh tương đối nhiều góp phần tạo cho đô thị xanh sạch . Tuy nhiên hiện đang vào mùa mưa nên việc đảm bảo an toàn cho người dân,  tránh sự cố đổ ngã cây xanh đang được cơ quan chức năng quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *