Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh là ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống. Toàn ấp có hơn 270 hộ với 1.008 nhân khẩu, trong đó người Khmer chiếm gần 95%. Thời gian qua, Ban nhân dân ấp đã vận động nhân dân đoàn kết thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *