Hôm nay,  xã Phú Đức huyện Long Hồ vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả sau 7 năm Đảng bộ và nhân dân cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *