Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng lớn về bệnh lao, đứng thứ 16 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất toàn cầu; đồng thời, đứng thứ 13 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *