Đi qua ranh giới của sinh tử, những cán bộ, chiến sĩ Cộng sản kiên trung trong nhà tù thực dân, đế quốc năm xưa tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *