Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đài PT&TH Vĩnh Long còn thực hiện tốt việc hỗ trợ cho ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng nhiều công trình – dự án trọng điểm tại địa phương. Trong đó có nhiều công trình giao thông đã hoàn thành và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *