Thời gian qua, tình trạng xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện nhiều mô hình, các hoạt động có hiệu quả. Riêng với Hội phụ nữ Công an huyện Trà Ôn đã có nhiều cách làm để nâng cao nhận thức trong trong thanh thiếu niên và cộng đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *