Sở Tài nguyên – Môi trường vừa tiến hành quan trắc môi trường tại 57 điểm nước mặt trên địa bàn tỉnh với 13 thông số ở mỗi điểm. Kết quả cho thấy, có đến 38% số điểm có các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hay quy chuẩn môi trường.

Theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh thì hiện, chất lượng nước mặt trong tháng 6/2010 bị ô nhiễm khá nặng, trong đó 5 thông số là chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, phosphat và coliform vượt quy chuẩn môi trường từ 1,1 đến 7,8 lần. Có 13 điểm quan trắc vượt chuẩn vi sinh trên 9,2 lần, trong đó có 3 điểm có mức độ ô nhiễm cao là Kênh số 4 gần KCN Hòa Phú, điểm cầu Phú Quới, thuộc xã Phú Qưới và ngã ba sông Hòa Mỹ, thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít.

Trên sông Tiền và sông Cổ Chiên có 3 thông số là phosphat, vi sinh và nitrit vượt quy chuẩn môi trường 7,89 lần và theo đánh giá thì những thông số này có xu hướng tăng.

Theo ngành chức năng thì nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là nước thải từ sinh hoạt hộ gia đình sinh sống ven sông, các khu dân cư, khu thương mại, các chợ, các lò giết mổ, các ao nuôi trồng thủy sản và một lượng không nhỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, ngành Môi trường tỉnh cảnh báo, bà con nên xử lý chất thải trước khi đưa ra sông rạch, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *