Trong thực tế, vẫn còn trường hợp hộ dân chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận tại ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *