40 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, điều dễ thấy đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt và tất yếu nhu cầu có được nước sạch sử dụng cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn sử dụng bây giờ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *