Nông dân huyện Trà Ôn đang thu hoạch lúa Đông Xuân sớm cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay hầu hết diện tích lúa  đạt năng suất khá và giá bán cao nên bà con rất phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *