Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất, ông luôn là tấm gương sáng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *