Sản xuất nông sản sạch vừa nâng cao giá trị vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây là những mục tiêu mà các nhà vườn trồng cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hướng đến thông qua việc áp dụng qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn Globalgap, Vietgap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *