Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp thường chọn làm việc tại các TP lớn. Với anh Nguyễn Văn Thảo, ThS Công nghệ Sinh học lại chọn cách quay về quê hương sản xuất và có nhiều đóng góp cho địa phương. Anh là đại diện duy nhất của tỉnh Vĩnh Long nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn tặng năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *