Sau thời gian nỗ lực đầu tư xây dựng, hiện nay, bộ mặt nông thôn của xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân có nhiều đổi mới. Đó là thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới trong năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *