Cây lác có một vai trò rất quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay người dân địa phương này đang rất lo lắng vì năng suất lác giảm nhiều so với các vụ trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *