Mấy ngày qua, chủ các CS SXKD trên địa bàn TP Vĩnh Long đã chấp hành nghiêm quy định hạn chế kinh doanh, tập trung đông người, góp phần cùng các ngành, các cấp triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *