Năm nay ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đề ra mức tăng trưởng 9,5% so với năm trước. Từ đầu năm đến nay nhiều doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong sản xuất, cùng với đó là nhiều dự án đầu tư mới đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *