Tỉnh Vĩnh Long hiện còn hơn 30% hộ dân ở nông thôn chưa có nước máy sử dụng. Trong số này có nhiều hộ dân ở khu vực nguồn nước mặt  bị ô nhiễm làm cho nhu cầu nước sạch càng thêm bức xúc . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *