Tình hình dịch COVID – 19 hiện nay được nhận định rất phức tạp và khó lường. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi người sẽ là biện pháp khống chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch. Tại Vĩnh Long nhiều người dân trong tỉnh đã có ý thức tốt trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh nguy hiểm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *