Thời gian qua, trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tiêu chí thu nhập. Qua đó đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *