Với mục tiêu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới và mỗi xã còn lại đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí trở lên, trong năm 2019 tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đầu tư hơn 482 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *