Tin từ BQL các KCN tỉnh Vĩnh Long cho biết , qua khảo sát thực tế  tình hình thưởng Tết tại một số doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu – tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh , Tết Nguyên đán năm nay, đa số người lao động được thưởng khoảng 4 triệu đồng/người, tăng khoảng 1 triệu đồng so với tết năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *