Trong đợt gieo sạ lúa Đông Xuân con nước 25/10 âm lịch, nhiều nông dân phải đánh rãnh nước bổ sung sau khi đã gieo sạ do gặp những cơn mưa lớn kéo dài sau khi xuống giống, ruộng không thoát nước kịp. Điều này khiến cho nhiều cánh đồng có nguy cơ trễ lịch thời vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *