Trước tình hình mưa kéo dài kèm theo giông lốc, các địa phương cần kiểm tra lại các tuyến đèn đường nông thôn, phát quang, đốn hạ các cây lớn có thể gây ảnh hưởng đến các tuyến đèn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *