Hôm nay, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN và MTTQ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 cho gần 280 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên, Ban thường trực UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ MTTQ chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *