Với vai trò là lực lượng nòng cốt cùng với toàn dân giữ vững nền quốc phòng của đất nước, những năm qua, lực lượng vũ trang cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *