Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Long Hồ vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và tình hình phân giới, cắm mốc biên giới năm 2010 cho các Báo cáo viên cấp huyện, xã, thị trấn và các cộng tác viên dư luận xã hội trong huyện.

Theo kế hoạch, có nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng theo hệ thống báo cáo viên từ huyện đến cơ sở và lực lượng tuyên truyền viên, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tổ chức chiếu phim tài liệu, phóng sự về biển đảo, biên giới.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật biển quốc tế năm 1982 và các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển; về âm mưu, ý đồ của một số nước đối với Biển Đông; tuyên truyền sâu rộng vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như giai đoạn tiếp theo, giáo dục cho toàn dân nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần giữ gìn hoà bình, hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng biển Đông, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nội dung của các thoả thuận trong nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; nội dung, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Lê Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *