Ban Chỉ Đạo phát triển kinh tế hợp tác huyện Long Hồ kết hợp với Liên minh các HTX tỉnh Vĩnh Long và UBND xã Long Phước vừa tổ chức hội nghị thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp – thương mại Thanh Thanh.

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp – thương mại Thanh Thanh được thành lập với 11 xã viên thuộc các huyện Long Hồ, Bình Tân, Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Các thành viên tham gia góp vốn 100 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã là gia công, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

Theo phương án sản xuất kinh doanh, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2009-2014, tổng doanh thu của HTX đạt hơn 4,4 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 600 lao động với thu nhập từ 1,2 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Công Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *