Thời gian qua, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân sát với tình hình thực tế tại địa phương; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *