Xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ vừa được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đây là kết quả từ sự đoàn kết chung sức, chung lòng của người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *