Thực hiện chỉ đạo của Bộ CA về cương quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý các trường hợp tụ tập và cổ vũ đua xe trái phép, CA Vĩnh Long đã xây dựng nhiều phương án kế hoạch và liên tục giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, góp phần đảm bảo ANTT và  trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *