Đoàn tiến hành kiểm tra các thủ tục chăn nuôi, quy cách làm chuồng trại, cách thức xử lý phế thải và nước thải trước khi xả ra môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *